Nieuwe clubsponsor: Wind aan de Stroom

Na RunnersLab kunnen we met trots nog een nieuwe hoofdsponsor aankondigen. Wind aan de stroom zal onze club al zeker voor de komende 3 jaar ondersteunen zodat wij onze lidgelden laag kunnen houden en kunnen blijven investeren in atletiektalent. Zo hopen we een blijvende positieve impact in onze gemeente en buurgemeenten te hebben.

Wind aan de stroom is een exclusieve projectontwikkelaar voor windenergie op de linkerscheldeoever van het Antwerpse havengebied.
Meer info over de nieuwe sponsor kan je hier terug vinden.