Ongeval

Wat te doen bij een ongeval?

Hoe spijtig het ook mag zijn, een ongeval is snel gebeurd. Wat moet je doen bij een ongeval op weg van en naar de training, tijdens de training of tijdens wedstrijden?
Er geldt een afzonderlijke regeling voor ongevallen op KAVVV organisaties. Deze zijn terug te vinden onder de tab ‘ongeval op een KAVVV organisatie’. In andere geval kan u de nodige info vinden onder de tab ‘Ongeval op of naar een VAL wedstrijd of training’.

Ongeval op of naar een VAL wedstrijd of training

Bij elk ongeval moet je een aangifteformulier van de verzekeraar ‘ETHIAS’ invullen. De aangifte bestaat uit 3 delen (zie hieronder) maar het is van belang dat je zo vlug mogelijk deel 1 bezorgt aan de secretaris van de club (liefst via mail, zie adres onderaan de pagina).

NIET RECHTSTREEKS NAAR ‘ETHIAS’ OPSTUREN!

Je kan deel 1 terugvinden door te klikken op de oranje tekst.
Van zodra de secretaris je ongeval heeft verwerkt krijg je van haar een e-mail met je dossiernummer bij Ethias, het medische getuigschrift dat moet ingevuld worden door de dokter en een document met gegevens van de aangifte.
Vanaf dan moet je omwille van privacy redenen alles zelf via ‘Ethias’ regelen. (dus niet meer via je clubsecretaris)
‘Deel 2 : Informatie ziekenfonds’ en ‘deel 3 : medisch getuigschrift’ moet je zelf opsturen naar ‘Ethias’. Vergeet echter niet op elk document je dossiernummer te vermelden.

 Deel 1 : Aangifte van lichamelijk ongeval

  • Identiteit van het slachtoffer en indien minderjarig naam ouder of voogd
  • Gegevens van het ongeval
  • Gegevens van eventuele betrokken andere partijen
  • Gegevens van eventuele getuigen van het ongeval
  • Bijkomende inlichtingen

Van alle onkosten die betrekking hebben tot het ongeval moet het bewijs bijgehouden worden om later op te sturen naar ‘Ethias’. Vraag aan het ziekenfonds en de apotheker een afzonderlijk bewijs van je persoonlijke bijdrage.

Enkel de medische kosten worden terugbetaald, geen stoffelijke schade (kledij, brillen, transportmiddel)!

Een kopie van de verzekeringspolis is ter inzage op de site van de VAL. (www.atletiek.be)
(Ga naar ‘Voor de clubs’ –> ‘Administratie’ –> ‘Verzekeringen’ –> ‘Overzicht verzekeringen’)

Een spoedig herstel gewenst.

Contactgegevens Secretaris:

Inge Hoffbauer

Zwijndrechtsestraat 212

2070 Burcht

zwat@val.be
tel : 0479/61 85 58

Ongeval op een KAVVV organisatie

Wanneer een ongeluk gebeurt op een KAVVV organisatie dan geldt hiervoor een andere procedure aangaande verzekering. Gelieve zich te wenden tot de organisatie de dag zelf of tot Nancy Stoop.