Perspectief heropstart clubactiviteiten ZWAT

Beste Zwatter,

Het is een open deur intrappen als ik u zeg dat we in ongewone tijden leven. Iemand die dit begin januari had voorspeld zou in Sovjettijden meteen naar Siberië verbannen zijn.
De dagelijkse harde cijfers over het aantal mensen op intensieve zorgen of overlijdens hakken er stevig in. Met z’n allen hebben we onze manier van leven drastisch veranderd. Telewerk, videomeetings, met of zonder onze peuter op de schoot, maar ook het gemis van het contact met onze ouders, kinderen, kleinkinderen, … Het lijkt op vandaag het nieuwe “normaal”.
Maar gelukkig is er sinds vorige week wat perspectief en dat moet ons moed geven om te volharden, want samen zullen we deze crisis overleven!

Nu de veiligheidsraad de eerste stappen heeft gezet richting een versoepeling van de corona maatregelen bekijken we hoe we onze clubactiviteiten in de toekomst terug kunnen opstarten.

De opstart van onze clubactiviteiten zal, net zoals vele zaken, gefaseerd gebeuren, steeds in navolging van de maatregelen die zowel federaal als lokaal opgelegd worden.
In een eerste fase, die aanvat op 4 mei blijven alle clubtrainingen geschrapt maar zullen wij onze competitie atleten, onder strikte voorwaarden, de mogelijkheid geven om hun trainingen op de piste De Wallen af te werken.
Deze atleten, die de voorbije weken op individuele basis hun trainingen hebben verder gezet zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging van hun trainer krijgen.
Voor alle andere atleten blijft de piste gesloten (zowel binnen als buiten de cluburen).

Verder blijven de kantine en de sanitaire accommodatie gesloten.
In de komende week wordt bekeken of een verdere versoepeling mogelijk is vanaf 18 mei.
Blijven gemotiveerd sporten in deze moeilijke tijden is absoluut niet evident, vandaar dat wij voor jullie een nieuwe ZWAT loopuitdaging hebben uitgewerkt als uitbreiding op de huidige. Check onze website en blijf loopactiviteiten registreren op www.zwat.be/zwat-loopchallenge/

Beste Zwatters, onder onze leden zijn er verschillende die werkzaam zijn in de zorgsector. Personen die zoals men zegt in de “frontline” staan. Graag wensen wij hen uitdrukkelijk te bedanken voor hun onvermoeibare inzet. Zonder hen zou deze crisis ons nog vele malen harder treffen.
Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd samen het glas kunnen heffen op al deze helden, maar ondertussen blijf sporten en vooral, hou het veilig!

Jelle Van Bogaert
Voorzitter
Zwijndrecht Atletiek Team

 
Samengevat
Concreet betekent dit:
Er zullen ook vanaf 4 mei nog geen algemene clubtrainingen kunnen plaatsvinden.
De atletiekpiste blijft gesloten.
Vanaf 4 mei zullen enkele wedstrijdatleten onder strikte voorwaarden toegang krijgen tot de piste. Zij zullen hierover specifiek op de hoogte worden gebracht door hun persoonlijke trainer.
De aan de piste grenzende kantine en andere binnen accommodatie (zoals toiletten en kleedkamers) blijven vooralsnog ook gesloten.
De gemeentediensten zullen frequent controles blijven uitvoeren op en rond de gemeentelijke sportaccommodatie om het correct naleven van de regels te waarborgen.

Een nieuwe club challenge wordt gelanceerd wanneer we Lagos bereikt hebben in de loopchallenge : de ‘ZWAT virtuele kroegentocht’. Spoedig meer op onze website.