Top Talenten Team

Het ZWAT TTT project ofwel ZWAT Top Talenten Team heeft als doel onze betere beloftevolle jongeren bijkomend te ondersteunen.
Door deze bijkomende ondersteuning hoopt de club deze atleten een extra stimulans te geven zodat deze atleten verder blijven ontwikkelen in hun prestaties en zelf blijven investeren in hun atletiektoekomst.

Het ZWAT TTT project bestaat uit twee groepen; ZWAT TTT en ZWAT TTT pr├ęselectie.
Het ondersteuningspakket voor ZWAT TTT is opgesplitst in twee blokken. Enerzijds kan de atleet beschikken over een kledingspakket, anderzijds is er een budget voorzien voor sportmedische testen.
Voor ZWAT TTT pr├ęselectie voorziet de club een budget voor een sportscreening bij een sportdokter.

De selectie gebeurt niet enkel op basis van de prestaties. Ook de groeimarge, de gemaakte progressie en de ingesteldheid van de atleet worden mee in rekening gebracht.

Indien u nog vragen hebt over dit project kan u steeds contact opnemen met Jelle Van Bogaert of Bernard Van Havere.